MOME Laboratory

A XXI. századi campusért

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem campusfejlesztésének kiemelt szellemi műhelye a MOME Laboratory kreatív közössége, amely 2014-től komplex tevékenységével részben generálja, részben irányítja az átalakulás folyamatát. A MOME Laboratory a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás dedikált műhelye, amely a campusfejlesztés végéig látja el feladatát. Legfontosabb célja, az építészeti program megvalósítása mellett, hogy a 21. századból átvezesse az egyetem közösségét a 21. századba. A Kreatív Innovációs Tudáspark koncepciójának alapdokumentuma a MOME Laboratory által 2015-ben elkészített Integrált Intézményfejlesztési Program (2014−2018−2030), amely vízió és egyben cselekvési terv is. Az egyetem jövőképét körvonalazó kiadvány az intézmény új típusú és tartalmú társadalmi-gazdasági szerepvállalásán, valamint képzési-oktatási modelljén túl a MOME Campus építészeti fejlesztésének irányelveit és szempontrendszerét is felvázolja. Az Integrált Intézményfejlesztési Program számos specifikus területet érintő fejezetének megírása nemzetközi és hazai szakértők bevonásával, előtanulmányok készítésével történt. A MOME Laboratory jelentős szerepet vállalt a campusfejlesztés építészeti tervpályázatának előkészítésében és lebonyolításában, továbbá napi szinten részt vett és részt vesz az egyes építészeti ütemekhez tartozó tervezési programok irányításában és kontrolljában, a tervegyeztetésektől kezdve a végső építészeti döntések meghozatalán át a kivitelezés részletkérdéseiig.  Az I. építészeti ütemben megvalósult Műhelyház, a II. építészeti ütemhez tartozó, szerkezetkész állapotban lévő Műterem- és Médiaház, valamint a III. ütemben, 2019-re felépülő, illetve megújuló épületek, mint a Tudásközpont, a MOME Szíve, az A épület, a B épület és a Gondűző, mind-mind a Laboratory munkájának építészeti lenyomatai; ezek szellemi tartalommal, új tudással való feltöltésében a fejlesztő labor szintén kulcsfontosságú szereppel bír.

A Laboratory munkája ezer szállal kötődik a MOME szakmai stábjának és szervezeti egységeinek tevékenységéhez. Közös feladat a legkülönbözőbb formában és platformokon (integrált kurzusok, egyeztető fórumok, akciók) az egyetem közösségének minél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba, valamint a modellértékű helyzetből és szerepből adódóan az átalakulás eredményeinek és tapasztalatainak széles körű társadalmasítása. A MOME Laboratory a MOME teljes fizikai és szellemi megújulásán dolgozik, irányítója Kopek Gábor DLA, miniszterelnöki megbízott; a folyamatos munkában teamtagként a következő személyek vesznek / vettek részt: Fülöp József, Nagy Zsombor, Barcza Dániel, Derényi András, Halasi Rita Mária, Juhász Ákos és Kovács Dániel.

Integrált Intézményfejlesztési Program (6.4 Mb, PDF)