Köszöntők

A MOME fejlesztése nem csupán infrastrukturális befektetés, a folyamat az egyetem tevékenységi köreit is bővíti, és három egymást erősítő pólus köré szervezi azokat.

A megújuló akadémiai épületek a többfokozatú képzés kooperatív, interdiszciplináris lehetőségeit támogatják majd. Nagyobb hangsúlyt kapnak a 21. század kihívásaira reagáló képzési formák, melyek a graduális kurzusok mellett kínálnak tudást gyarapító, a kreatív iparban hasznosítható ismereteket.

A Technológiai Park kialakításával az oktatáshoz szükséges korszerű műhely- és stúdió kapacitás válik elérhetővé. Ugyanakkor kísérletezésre, prototípusok és média tartalmak fejlesztésére, professzionális kivitelezésére is alkalmas lesz ez az egység.

A harmadik pólus a designalapú kutatás és innováció számára biztosít felületet. Az egyetem széles horizonton kezdeményezi együttműködési formák kialakítását a tudományos élet és a versenyszféra szereplőit is megszólítva. Társadalmi folyamatokat és a gazdaságot élénkítő megoldások keresése az egyik alapvetése ennek a területnek.

A beruházás megvalósulásával összességében egy nyitott, fizikai és szellemi környezetével párbeszédet folytató campus-szá válik Zugliget egyetemi közege.

Fülöp József
rektor

Akik ma születnek, azok már a 22. századot is látni fogják. Nehéz elképzelni és megjósolni, hogy mi vár rájuk. Mai tudásunk egy ilyen időtávról előrevetíti a Föld kimerülését és elhagyását, nem drámaként, sokkal inkább az emberi tudat által kiszabott jövőként. 

Az ember által létrehozott terek – legyenek azok bármely bolygón -, csak ember által válnak értelmezhetővé. A megépülő campus-szal a digitalizmus korában igyekeztünk egy olyan víziót kiteljesíteni, amely lehetőséget biztosít egy felgyorsult világ  komplex értelmezésére és akár meghaladására is. Ha sikerült nekünk egy apró üzenetet küldeni a 21. századból, akkor az talán éppen az, hogy megpróbáltuk megfejteni a jövőt. 

Az a generáció, amelyik majd beköltözik a zugligeti campusra, azzal a feladattal találja szembe magát, hogy értelmet adjon a megépített tereknek, megértve annak múló voltát. Nagy feladat ez a jelenidejűség, van benne valami felemelő és erodáló is, hiszen válaszaik összességéből fog kirajzolódni az ő múltjuk, az ő örökhagyásuk, akár átmenetet képezve a bolygóközi lét megteremtésére.   

Amit mi létrehoztunk, elsősorban őket szolgálja, hiszen a következő évtizedekben lesz az aranykora annak, amelyet itt hagyunk. Ők vihetik tovább és miközben azon gondolkodnak, hogy elhagyják-e a Földet, átgondolhatják azt is, hogy mit hagynak örökségül az emberi tudat által folyamatosan alakított új világ számára.  

Kopek Gábor
egyetemi tanár
miniszterelnöki megbízott