Együtt

Az egyetem közösségének széleskörű bevonása a campusfejlesztésbe minden résztvevő közös érdeke. Az elmúlt években ennek sokféle tájékoztatási és egyeztetési platformja, eseménye jött létre, amelyeken a MOME stratégiai tervezésétől kezdve a létrejövő épületek új funkcióit befogadó terek kialakításának, berendezésének és felszerelésének részletkérdéseiig terjedt a megvitatott témák sora. A MOME Laboratory már a tervezés-előkészítés időszakában intenzív egyeztetési folyamatot bonyolított le a MOME szakmai stábjával; a beérkező véleményeket, elvárásokat és víziókat a lehetőségekhez képest beépítve a beruházás szakmai alapját képező, a MOME szenátusa által egyhangúlag elfogadott Integrált Intézményfejlesztési Programba, valamint a campusfejlesztés tervezési programjaiba.

2014 októberétől több hullámban havi egyeztető programsorozatok indultak MOME-fórum néven, Barcza Dániel rektorhelyettes és Derényi András rektori megbízott koordinálásával. Ezeken a fórumokon az egyetem közössége megismerhette a campusfejlesztés aktuális helyzetét, kialakíthatta álláspontját a tervezési kérdések kapcsán, illetve vitát folytatott valamely, az egyetem jövőjével kapcsolatos témáról, mint a mesterképzés jövője, a doktori iskola megújítása, a K+F+I a kreatív területeken, társadalmasítás és piacosítás lehetőségei, működés és menedzsment új modelljei. 2017-ben ennek a közös gondolkodásnak a MOME+ program adott keretet és TALK workshop sorozatában fókuszáltan szakmai fejlesztési stratégiai kérdésekkel foglalkozott.

Az oktatók mellett a hallgatók közös gondolkodásba bevonását, véleményük, elképzeléseik beépítését célozták azok a kurzusok, amelyek a MOME jövőjének, a campus fejlesztésének egyes aspektusaival foglalkoztak. A 2014/2015-ös tanév tavaszi félévében Barcza Dániel és Derényi András hirdetett nyílt campustervezési kurzust, a 2015/2016-os tanév őszi félévében Halasi Rita szervezett és hirdetett Befogadó campus – a MOME társadalmasítása címen kurzust Juhász Ákos vezetésével, illetve MOME Campus 2018 címmel infografikai kurzust Balla Dóra és Marcell Tamás vezetésével. Ezeket a 2017/2018-as tanévben továbbiak követnek.

A campusberuházás építkezési munkálatai miatt a MOME 2 évre ideiglenesen átköltözött a BME campusának Z jelű épületébe, amelyet előzetesen saját céljaira átalakított. Az így létrejött terek köztes lépést jelentenek a campus régi és a beruházással létrejövő új térstruktúrája között. Ez alkalmat ad az új terek, funkciók közös kipróbálására, a tapasztalatok feldolgozására és megvitatására az oktatói kar, a menedzsment és a hallgatók számára egyaránt.

Az egyeztető folyamatok mellett további tájékoztatási platformként indult el a MOME Laboratory és a MOME Brand Iroda együttműködésében a campus.mome.hu honlap, a fejlesztéssel kapcsolatos, nyilvános információk gyűjtőhelyeként és csatornájaként. Emellett a campusfejlesztésről rendszeresen jelennek meg hírek, tájékoztatók a MOME fő honlapján túl a jelentős számú közösségi felületen, social media tereken is.