Kérdések és válaszok

Mi a MOME Laboratory program célja?

A MOME Laboratory komplex szakmai és infrastruktúrafejlesztési program célja, hogy az egyetemet Európa egyik vezető művészeti kutató-fejlesztő műhelyévé tegye, így a MOME Campus lehessen Magyarország kreatív iparának szellemi központja.
A campusfejlesztés során így létrejövő MOME Kreatív Innovációs és Tudáspark egyrészt szellemiséget, másrészt a MOME klasszikus oktatási tevékenységein túlmutató aktivitásainak teret adó infrastruktúrát jelent.

Mit jelent a Kreatív Innovációs és Tudáspark kifejezés?

A Kreatív Innovációs és Tudáspark (KIT) egy, az oktatáson túlmutató kibővített új egyetemi modell, mely a kreatív ipar fejlesztését, a kutatást és fejlesztést valamint az inkubációt, mint új funkciót integrálja a MOME működésébe.

Melyek a Kreatív Innovációs és Tudáspark (KIT) céljai és szakmai irányai?

A MOME KIT-ben kiteljesedő, oktatáson túli feladatok:
– a K+F+I (kutatás, fejlesztés és innováció) bázisaként lehetőséget teremt a design, az építészet és a média területeinek technológiai és gazdasági egymásra hatásait alkalmazó fejlesztési tevékenységekhez, ehhez kutatókat, alkotókat, tervezőket, gazdasági szakembereket von be projektalapú fejlesztésekbe, kutatásokba
– támogatja a folyamatos innovációt, a tudomány és a művészetek közeledését,
– tudáscentrumokat hoz létre, melyek integrálják a különböző tudásokat elméleti és gyakorlati síkon,
– feltárja a tudomány, a művészet és a technológia határterületein az új alkalmazások lehetőségeit,
– válaszokat keres aktuális társadalmi, gazdasági kérdésekre a tudomány és az alkotás kreatív együttműködésével,
– inkubátorházként alkalmat biztosít a tehetséggondozás kiterjesztésére, a fiatal tervezők, alkotók pályára állítására, a MOME-n keletkezett kreatív tartalmak továbbgondolására és kifejlesztésére,
– tudástranszfer-funkcióként feltárja és hasznosítja az egyetemen meglévő tudásvagyont és az itt létrejövő alkotásokat és szellemi termékeket, valamint az e folyamat során létrejövő új tudást visszacsatolja az oktatás és kutatás számára,
– audiovizuális tartalomfejlesztő stúdiókat hoz létre, amelyek a digitális tartalomfejlesztés és kivitelezés bázisai lehetnek.

Van az egyetem saját igényein és céljain túlmutató haszna a fejlesztésnek?

A MOME Campus és a Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztése túlmutat az egyetemen, az egész ágazat oktatási és kutatási hátterét teremti meg. Abba a környezettudatos, fenntartható fejlődést előtérbe helyező nemzetközi vonulatba illeszti az egyetemet, ahol a tudomány és az alkotás kreatív szimbiózisa ad válaszokat korunk legfontosabb társadalmi, gazdasági kérdéseire.

Miért fontos a kreatív ipar fejlesztése?

A MOME KIT erőteljes hatást fog gyakorolni a hazai kreatív ipar fejlődésére.
Az előállított termékek és szolgáltatások egyre nagyobb hányadát a tervezés és a mögötte felhalmozott tudás teszi ki. Azok a vállalkozások, amelyek többet költenek erre, több profitot termelnek és gyorsabban növekednek, mint azok, akik erre nem fektetnek ekkora hangsúlyt. A kreatív iparra, a designra mint leginkább értékteremtő, a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező szektorra tekintenek, ezért egyre több ország kulcs-iparágként kezeli e területeket. A campusfejlesztési program keretein belül létrejövő infrastruktúra a MOME saját igényein túl képes lesz befogadni a különböző szakterületekről érkező kutatókat, alkotókat, tervezőket, gazdasági szakembereket integrált projektalapú fejlesztések, kutatások elvégzésére.

Hogyan valósul meg a MOME Campus infrastrukturális fejlesztése?

A Kormány által kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházási program tartalma a MOME jelenlegi épületeinek felújítása, újak építése, illetve az oktatás, kutatás, alkotás legkorszerűbb infrastruktúrájának megteremtése, amely 2014 és 2018 között három ütemben valósul meg. Az épületek megépítése és felújítása mellett korszerű technológia, új gépek, eszközök és műhelyberendezések beszerzésére is sor kerül.

 • I. építészeti ütem – Műhelyház
  A Műhelyház a „Craft & Design” jellegű alkotó műhelyeknek ad otthont, valamint a tradicionális és korszerű tárgy- és téralkotás műhelyigényeinek kiszolgálását látja el.
 • II. építészeti ütem – Média- és Műteremház 
  • A Médiaház, az audiovizuális tartalmak fejlesztését szolgáló felvételi és utómunka stúdiókat foglal magában, integrálva a kreatív technológiák alkalmazásához szükséges kapacitásokat is. 
  • A Műteremház, az ábrázolási gyakorlatok és a művészeti alapképzés helyszíne, valamint a Technológiai Park agóráját, az alkotómunka közösségi tereit hozza létre.
 • III. építészeti ütem – Tudásközpont és a campus oktatási épületeinek és parkjának felújítása 
  • Tudásközpont – A piaci és ipari szereplők, a civil szektor és a helyi közösségek felé nyitott kreatív innovációs központ, a K+F+I – Inkubáció – Corporate desktop – tudás- és technológia transzfer, interdiszciplináris laborok otthona.

Miért kapott az egyetem kormányzati támogatást a fejlesztésre?

A MOME állami felsőoktatási intézmény, egyben Magyarország egyetlen olyan iskolája, amely egyetemi szintű képzést kínál a kreatív ipar teljes spektrumában, BA, MA és doktori szinten. A campus európai színvonalú rekonstrukciója régi igény: a manuális technológiák új bázisát például a jelenlegi helyszínre költözés, azaz 1954 óta tervezi az egyetem. Emellett számos olyan funkcióra is szükség van, amely elengedhetetlen a 21. századi oktatás, a K+F+I és az inkubációs tevékenység hármas egységének megteremtéséhez. A mostani beruházás finanszírozásával a Magyar Kormány azt is jelezte, hogy stratégiai ágazatnak tekinti a kreatív ipart. Ennek Magyarországon, Európa 100 legjobb designegyetemének egyike, a MOME az első számú oktatási központja, amely 2018-ra infrastrukturálisan is a világ élvonalába kerül.

Hogyan működik a campusfejlesztés intézményi háttere?

A projekt kapcsán szoros együttműködésben dolgozik:

 • Beruházóként, a Fülöp József rektor vezette Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,
 • Kopek Gábor vezetésével működő MOME Laboratory,
 • Kiemelt kormányzati beruházásokat irányító Fürjes Balázs kormánybiztos.

A partnerséget háromoldalú szerződés szabályozza.

Milyen hazai és külföldi fejlesztéseket lehet előképként kezelni?

Magyarországon az elmúlt évtizedekben nem valósult meg ekkora léptékű és összetettségű egyetemfejlesztési program, ilyen rövid idő alatt. Ezzel együtt fontos, hogy a hazai intézményrendszer lehetőségeit és igényeit is figyelembe vegye a fejlesztési program. Legalább ilyen erős támpontot adnak a hasonló profilú külföldi intézmények, New Yorktól Helsinkiig.

Mikorra készülnek el az új egyetemi épületek?

Az I. és II. építészeti ütem 2016-2017-ben, a teljes beruházás a tervek szerint 2018-ban zárul le.

Hogyan dőlt el az épületek programja?

Az építkezés programját egyrészt többéves egyeztetés és párbeszéd határozta meg az egyetemen belül. Így dőlt el például, hogy a Technológiai Park épületei, a Műhelyház, a Média- és Műteremház együttesként épül meg, centralizált módon adva otthont a komoly teret és infrastruktúrát igénylő gyakorlati funkcióknak. A Műhelyház a professzionális műhelytechnikák helyszíne, egyszerre terepe a különféle manuális tevékenységeknek és a hi-tech eszközhasználatnak. A Műteremház kísérleti tömb, a különféle műfajok, tevékenységi ágazatok közötti átjárást is biztosítja. A Médiaház a digitális vizualitást szolgálja ki, a 21. század felé mutatva. A Technológiai Park funkciója és lehetőségei az oktatás keretein is túlmutatva szolgálják az egyetem és a kreatív ipar közötti erőteljes kapcsolat létrejöttét.

A majdani épületek egy másik részének funkcionális véglegesítése, a korábban meghatározott víziók irányának megfelelően, jelenleg zajlik. A cél, hogy olyan komplex kreatívipari együttes jöjjön létre, amely az oktatási igények legmagasabb szintű kielégítésén túl lehetőséget teremt arra, hogy a MOME Campus Budapest, Magyarország és a régió életében is meghatározó központtá váljon.

Kik tervezték az épületeket?

A Technológiai Park, azaz az I. és II. építészeti ütem épületeit, a Műhelyházat, valamint a Média- és Műteremházat Csomay Zsófia Ybl-díjas építész, belsőépítész, valamint Németh Tamás építész tervezték. A III. építészeti ütem épületek terveit a tervpályázaton nyertes,  Csillag Katalin és Gunther Zsolt által vezetett 3h Építésziroda tervezői készítették.